Për miratimin e kostos të ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, të vlerave të tregut të lirë të banesave dhe të koeficentit "K""

klinikaeuromedica

Kostoja mesatare e ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për vitin 2001, të jetë 30 867 (tridhjetë mijë e tetëqindegjashtëdhjeteshtatë) lekë/M2, për sipërfaqe shfrytëzimi, sipas tabelës, "Kosto mesatare për vitin 2000", që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

Data e hyrjes ne fuqi: 05/31/2001
Propozuar nga: Ministri i Punëve Publike
Data e miratimit: 05/31/2001
Statusi: Ne fuqi
Data: 05/31/2001
Numri i fletores zyrtare: 36
Data e fletores zyrtare: 06/19/2001
Fushat e veprimit te aktit: Strehimi
Faqja e fletores zyrtare: 1154
Numri: 5

Fletorja zyrtare: 30 - 39
UDHEZIM

Nr. 5 datë 31.5.2001

PER MIRATIMIN E KOSTOS MESATARE TE NDERTIMIT TE BANESAVE NGA ENTI KOMBETAR I BANESAVE, TE VLERAVE TE TREGUT TE LIRE TE BANESAVE DHE TE KOEFICIENTIT "K"'

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 3 dhe 13, të ligjit nr.8030, datë 15.11.1995, "Për kontributin e shtetit për familjet e pastreha". Me propozimin e ministrit të Punëve Publike, Këshilli i Ministrave

UDHEZON:

1. Kostoja mesatare e ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për
vitin 2001, të jetë 30 867 (tridhjetë mijë e tetëqindegjashtëdhjeteshtatë)
lekë/M2, për sipërfaqe shfrytëzimi, sipas tabelës, "Kosto mesatare për vitin
2000", që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

2. Vlera mesatare e apartamenteve në tregun e lirë të banesave, në shkallë
qarku, për vitin 2001, të jetë sipas tabelës, "Të dhëna për tregun e lirë të
apartamenteve, për vitin 2001, që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

3. Vlera e koeficientit "k", në zbatim të nenit 3, të ligjit nr.8030, datë
15.11.1995, "Për kontributin e shtetit për familjet e pastreha", të jetë sipas
tabelës përkatëse që i bashkëlidhet këtij udhëzimi.

Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në "Fletoren zyrtare".

KRYEMINISTRI

IILIR META
GoTaxi
Digicom

Komente

Nuk ka asnje koment.
 • Emri:
   
  Email:
     
  Përmbajtja:
   
   
Postuar nga: admin
Data: 31/05/2001
ikub#: 105310003
Shfleto artikuj te tjere per: STREHIMI,
Reklame
Ventouris


Reklame
Rfz

ReklameReklame
Cineplexx

Reklame
Radika

©2016 ikub.al