Kursi i Kembimit 21/03/2018

EUR/LEK
BlenShet% 
Union 128.80 132.40 -0.31
BKT 129.50 130.50 -0.84
SGAL 128.30 132.30 -0.11
BKT 128.80 129.60 -1.45
ProCredit 129.95 131.00 -0.34
BKT 129.95 130.65 -0.61
BKT 128.80 130.10 -1.26

USD/LEK
BlenShet% 
BKT 104.45 105.55 -1.59
ProCredit 104.85 106.45 -0.98
BKT 104.80 106.00 -1.22
BKT 104.45 105.95 -1.41
Union 103.65 107.85 -0.95
BKT 105.10 106.10 -1.03
SGAL 102.50 108.50 -0.75

EUR/USD
BlenShet% 
BKT 1.2266 1.2403 0.51
BKT 1.2247 1.2370 0.30
BKT 1.2281 1.2392 0.53
BKT 1.2221 1.2393 0.29

GBP/LEK
BlenShet% 
BKT 145.90 148.45 -1.09
ProCredit 147.30 149.55 -0.12
Union 146.48 150.68 -0.06
BKT 145.70 149.25 -0.89
BKT 146.75 149.60 -0.42
SGAL 145.30 151.30 -0.20
BKT 147.25 149.55 -0.27Share:


©2018 ikub.al