Back

Tarifat nga Universiteti Europian i Tiranes

UET-i ofron dy tarifa shkollimi:

Fakulteti Juridik, Shkenca Sociale dhe Ekonomik: 3000 Euro në vit.

Pagesa kryhet në fillim të cdo viti akademik (e para ne momentin e regjistrimit);

7500 euro për të gjithë ciklin 3 - vjecar të studimeve (pagesa kryhet e plotë në momentin e regjistrimit).

Fakulteti i Shkencave të Edukimit: 2000 Euro në vit. Pagesa kryhet në fillim të cdo viti akademik (e para ne momentin e regjistrimit); 4800 euro për të gjithë ciklin 3 - vjecar të studimeve.


Format e pagesës
1.  Tarifa e shkollimit paguhet në llogarinë bankare të UETit në Bankën Credins, Nr. 50318. Në mandatin e arkëtimit shënohet emri i studentit, dega ku ai po regjistrohet, si dhe shuma e derdhur. Mandati dorëzohet së bashku me dokumentet e tjera për regjistrim.
2.  Tarifa e shkollimit mund të derdhet në arkën e UET-it në momentin që nënshkruhet kontrata e regjistrimit.

KREDI PËR STUDIME

UET-i garanton mundësi kreditimi për studimet nga banka të nivelit të dytë.
Për maturantët e shkëlqyer

Universiteti Europian ndjek një politikë të tarifave, e cila orientohet dhe inkurajon studentët e shkëlqyer. Studentët që kanë një mesatare mbi 9.2 përfitojnë përkatësisht 20 % ulje në tarifën e shkollimit, dhe mbi 9.5 përfitojnë 30 % ulje për tarifën e shkollimit.
 
 


Data postimit :12/10/2011
Ikub# :1110120045
Tags: FINANCE LEHTESIM TARIFAT
Lexuar :15,714 here

Detaje te tjera Komente Harta Artikuj te ngjashem
Share:
Versioni i plote | Publicitet | Kontakt
©2014 ikub.al

Detaje te tjera

Profilet qe mund te ndjekin te dipllomuarit:Fakulteti Juridik, Shkenca Sociale dhe Ekonomik.
Procedura e aplikimit:Ne fillim te studimeve
Kohezgjatja ne muaj:10
Data e Fillimit e kursit shkollor:10/15/2011
Tipi i monedhes:EURO
Pagesa e plote e kursit shkollor :3000

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt
©2014 ikub.al

Harta


Te ngjashem


Versioni i plote | Publicitet | Kontakt
©2014 ikub.al

Gallery

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt
©2014 ikub.al