Posto

 • PËR NJË NDRYSHIM NË “DISPOZITAT NORMATIVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR”


  Data e hyrjes ne fuqi: 09/03/2011


  Numri i neneve: 1


  Propozuar nga: Ministria e Arsimit dhe Shkencës


  Data e miratimit: 08/04/2011


  Statusi i ligjit: I ndryshuar


  Data e ligjit: 08/04/2011


  Numri i fletores zyrtare: 125


  Data e fletores zyrtare: 09/02/2011


  Fushat e veprimit te aktit: Arsimi i detyrueshem


  Faqja e fletores zyrtare: 5442


  Numri i ligjit: 30  UDHËZIM 

  Nr.30, datë 4.8.2011 

  PËR NJË NDRYSHIM NË “DISPOZITAT NORMATIVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR” 

  Në mbështetje të nenit 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të ligjit nr.7952, datë 21.6.1995 “Për sistemin arsimor parauniversitar”, të ndryshuar, 

  UDHËZOJ: 

  Për akordimin e Medaljes së Artë: 

  I. Neni 39 “Medalja e Artë” i “Dispozitave normative për arsimin parauniversitar” ndryshon si më poshtë: 

  “Neni 39 

  Medalja e Artë 

  Nxënësit i akordohet “Medalje e Artë”, kur ai plotëson një nga dy kriteret e mëposhtme: 

  1. a) Të ketë notë mesatare të të gjitha viteve të shkollës së mesme jo më pak se 9.80. 

  b) Në provimet e detyruara të Maturës Shtetërore të ketë mesataren e notave të shkallëzuara jo më pak se sa 9.80. 

  c) Në provimet me zgjedhje të Maturës Shtetërore të ketë mesataren e notave të shkallëzuara 10.00. 

   

  2. a) Është fitues i një prej tri vendeve të para në olimpiadat ndërkombëtare me më shumë se 15 vende pjesëmarrëse.” 

   

  II. Ngarkohet për zbatimin e këtij udhëzimi Zëvendësministri i Arsimit Parauniversitar, Sekretari i Përgjithshëm, Drejtoria e Arsimit Parauniversitar, Drejtoria e Programeve të Zhvillimit dhe DAR/Za-të. 

  Ky udhëzim hyn në fuqi pasi botohet në Fletoren Zyrtare. 

  MINISTRI I ARSIMIT DHE SHKENCËS 

  Myqerem Tafaj   Share:  Postuar nga: aleda

  Data: 24/09/2011

  ikub#: 1109240035

  Shfleto artikuj te tjere per: ARSIMI I DETYRUESHEM,

Versioni i plote | Publicitet | Kontakt

©2014 ikub.al